ZIARNICA WEGENERA

Sławomir Gromadzki

 

Ziarniniakowatość Wegenera jest chorobą z autoagresji. Choroba charakteryzuje się ziarniniakowym zapaleniem naczyń górnych i dolnych dróg oddechowych oraz kłębuszkowym zapaleniem nerek.

Wykazano związek choroby z przeciwciałami ANCA, a ponadto obecność w surowicy krążących kompleksów immunologicznych i złogi nerkowe oraz ziarniny, co sugeruje nałożenie reakcji immunologicznych.

Dominujące objawy to ból i krwista lub krwistoropna wydzielina z nosa, niekiedy owrzodzenia śluzówki.

U części chorych wykrywa się nacieki w płucach. Zmiany w nerkach występują u 85% chorych i są główną przyczyną ich śmierci.

Początkowo występują zmiany o charakterze krwinkomoczu i białkomoczu, czasem występuje masywny krwiomocz.

Pojawienie się cech niewydolności nerek zapowiada szybki postęp do schyłkowej mocznicy.

Ponadto istotne jest badanie wycinka śluzówki nosa. Biopsje wykazują cechy zmartwiającego zapalenia naczyń.

W biopsji nerki stwierdza się najczęściej ogniskowe (segmentalne) zapalenie kłębuszkowe nerek, które może się przekształcać w gwałtownie postępujące.

LECZENIE

Za leczenie z wyboru uważa się kortykosteroidy i cyklofosfamid ze zmniejszaniem dawki kortykosteroidów, a nawet przerwaniem po upływie 6 miesięcy. Niekiedy u chorych z gwałtownym początkiem i szybkim pogarszaniem czynności nerek konieczne może być leczenie dializami, zwłaszcza u pacjentów, u których spodziewamy się poprawy po stosowanym leczeniu immunosupresyjnym. Zaleca się pomiary miana przeciwciał ANCA dla monitorowania terapii.

Leczenie metodami naturalnymi jest podobne do postepowania opisanego w następujących opracowaniach:

CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE

CHOROBY NEREK

CHOROBY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

 

UWAGA!

Ponieważ wiele wskazuje na to, że ziarnica Wegenera jest chorobą z autoagresji, najważniejsze w leczeniu tej dolegliwości i usuwaniu jej prawdziwej przyczyny jest uważne zapoznanie się i zastosowanie całej treści broszury pt. CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE!

Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne należy koniecznie dodatkowo przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących się w dziale ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyż realizując podane tam zalecenia oraz odżywiając się wyłącznie według zawartych tam przepisów kulinarnych z czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości a nie jedynie jej objawy.

Nie mniej istotne jest uważne wysłuchanie znajdujących się również na tej stronie cyklu wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyż w wyniku ich wysłuchania oraz zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób uwolniło się od rożnych – często opornych na wcześniejsze próby leczenia – dolegliwości. Zachęcam do uważnego wysłuchania wszystkich tych wykładów bez względu na temat, gdyż w każdym z nich znajduje się wiele cennych informacji dotyczących zdrowia.

Niezwykle ważne jest codziennie powierzanie swojego życia i zdrowia Bogu, który jest w stanie dokonać o wiele więcej niż jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat wyjaśnia we wspaniały sposób książeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco polecam, i którą można znaleźć pod niżej podanym adresem internetowym: http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html Serdecznie zachęcam do uważnej lektury tej książki, gdyż właściwe zrozumienie i akceptacja przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym samym do uzyskania odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu życia, co jest podstawą, bez której nie ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.