ZAWROTY GŁOWY

Sławomir Gromadzki

 

Zawrotom głowy towarzyszą omdlenia i lekki ból gło¬wy, będący rezultatem zaburzenia zmysłu równowa¬gi, związany np. z pro¬blemami ucha wewnętrznego. Zawrotom mogą towarzyszyć nudności i utrata słuchu.

Zawroty głowy pojawiają się, gdy ośrodkowy sys¬tem nerwowy odbiera sprzeczne informacje z ucha wewnętrznego, oczu, mięśni i receptorów skóry. Może to być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak nowotwory mózgu, wysokie i niskie ciśnienie krwi, alergie, urazy głowy, niewystarczające lub przerywa¬ne dotlenienie mózgu, anemia, infekcja wirusowa, go-rączka, stosowanie pewnych leków, niedobory czyn¬ników odżywczych, choroby nerwowe, stres psycholo¬giczny, zmiany ciśnienia atmosferycznego, blokada kanału słuchowego lub trąbki Eustachiusza, infekcje ucha środkowego, nadmierna ilość wosku w uszach, słabe krążenie mózgowe, zwężenie naczyń krwionośnych (miażdżyca tętnic), zaciśnięcie na¬czyń krwionośnych w okolicach karku (szyjne zapa¬lenie kostno-stawowe), cu¬krzyca, anemia itp.

Ze względu na skutki wynikające ze starzenia się organizmu, ludzie starsi są najbardziej podatni na zawroty głowy. Zachowanie równowagi jest możliwe poprzez złożony mechanizm związany z przyjmowa¬niem bodźców z ucha wewnętrznego i jednocześnie bodźców wizualnych. Wewnątrz kanałów ucha we¬wnętrznego znajdują się struktury zwane otolitami. Są to drobne kryształki węglanu wapnia naciskające na komórki włosowate, które wyścielają błony we¬wnętrzne. Siła grawitacji oddziałuje na otolity w taki sposób, że przesuwają się one podczas ruchów gło¬wą. Powoduje to przesłanie sygnałów do mózgu. Wraz z wiekiem cienkie drobiny mogą odkładać się w uchu wewnętrznym, wywierając nacisk na komórki włoso¬wate. Efektem tego mogą być fałszywe sygnały, które są przesyłane do mózgu. Może to zakłócać zmysł rów¬nowagi i powodować zawroty głowy. Oprócz tego, wraz z wiekiem impulsy nerwowe wymagają więcej czasu na dotarcie do mózgu. Może to przy nagłych ruchach powodować zawroty głowy i utratę równowagi.

Istnieją różne rodzaje zawrotów głowy. Każdy może czasem odczuwać lekkie bóle głowy, zawroty głowy, utratę równowagi lub omdlenia. Osoby z ni¬skim ciśnieniem krwi mogą odczuwać te objawy przy szybkim wstawaniu. W niektórych przypadkach za¬wroty głowy mogą być znakiem ostrzegawczym przed atakiem serca, udarem, wstrząśnieniem mózgu i uszkodzeniem mózgu.

Dobre wyniki daje jednoczesne stosowanie następujących środków (według opisów podanych w opracowaniu ZIOŁOLEKI):

SPECIAL TWO

BORACELLE

LECYTYNA

MELATONINA

WITAMINA B3, B6, B12,

KOENZYM Q10,

GINGKO BILOBA

Należy unikać gwałtownego wstawania.

Unikaj alkoholu, kawy, herbaty, czekolady, coli, leków, które mogą powodować zwroty głowy.

Aby usprawnić krążenie krwi w mózgu przejdź na dietę wegańską i zastosuj zalecenia podane w temacie CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA.

Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne należy koniecznie dodatkowo przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących się w dziale ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyż realizując podane tam zalecenia oraz odżywiając się wyłącznie według zawartych tam przepisów kulinarnych z czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości a nie jedynie jej objawy.

Nie mniej istotne jest uważne wysłuchanie znajdujących się również na tej stronie cyklu wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyż w wyniku ich wysłuchania oraz zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób uwolniło się od rożnych – często opornych na wcześniejsze próby leczenia – dolegliwości. Zachęcam do uważnego wysłuchania wszystkich tych wykładów bez względu na temat, gdyż w każdym z nich znajduje się wiele cennych informacji dotyczących zdrowia.

Niezwykle ważne jest codziennie powierzanie swojego życia i zdrowia Bogu, który jest w stanie dokonać o wiele więcej niż jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat wyjaśnia we wspaniały sposób książeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco polecam, i którą można znaleźć pod niżej podanym adresem internetowym: http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html Serdecznie zachęcam do uważnej lektury tej książki, gdyż właściwe zrozumienie i akceptacja przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym samym do uzyskania odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu życia, co jest podstawą, bez której nie ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.